Horeca & zaalverhuur

Amsterdam & Rotterdam

In deze snel veranderende wereld bestaat bij veel professionals de behoefte aan reflectie en verdieping. Daarom organiseren wij  twaalf avonden met tafels van twaalf mensen die onder leiding van een verbinden moderator in een jaar tijd zich ontwikkelen van homo economicus tot homo universalis. Elke bijeenkomst centreert zich rondom een uitgebreid diner en tafelgesprek.

Je laaft je aan gerenommeerde docenten en experts zoals Haroon Sheikh, Ad Verbrugge, Andreas Kinneging, Alex van Ligten, prof. dr. Marcel Poorthuis (Universiteit van Tilburg) en Inge Brakman.

Huidig thema: The Boom of the Millannials

Toelichting op het thema:

Ze zijn snel van begrip, maar ook snel verveeld. Sociaal voelend, tech-savvy, idealistisch en pragmatisch. Maar het valt ze zwaar om zich voor langere tijd te verbinden, tot ergernis van mensen die ouder zijn. Een nieuwe generatie van millennials, geboren rond 1990, betreedt de arbeidsmarkt – en dat is voor alle betrokkenen wennen. Kunnen deze jongeren nog op enige baanzekerheid rekenen, of bewaren oudere generaties die luxe liever voor zichzelf? Kunnen we hun energie en enthousiasme inbouwen op de werkvloer? Of moeten ze eerst maar eens leren geduld oefenen? Koersen we af op zomaar een botsing van waarden en belangen? Of slagen we erin het beste uit alle leeftijden naar boven te halen? Dan moeten we op z’n minst de uitdaging benoemen.

In de eerste jaargangen van de Tafel van XII deden organisaties mee zoals Deloitte, ABN AMRO, Heineken, Allen & Overy, Nauta Dutihl, Accenture, VU en de Algemene Bestuursdienst van het Rijk.

 

Lees meer over het programma van 2016-2017

Het programma van 2017 – 2018 komt er aan. Heb je vragen of wil je je graag aanmelden? Stuur een mail:  tafelvanxii@denieuwepoort.org