Horeca & zaalverhuur

Amsterdam & Rotterdam

In deze snel veranderende wereld bestaat bij veel professionals de behoefte aan reflectie en verdieping. Daarom organiseren wij  twaalf avonden met tafels van twaalf mensen die onder leiding van een verbinden moderator in een jaar tijd zich ontwikkelen van homo economicus tot homo universalis. Elke bijeenkomst centreert zich rondom een uitgebreid diner en tafelgesprek.

Je laaft je aan gerenommeerde docenten en experts zoals Haroon Sheikh, Ad Verbrugge, Andreas Kinneging, Alex van Ligten, prof. dr. Marcel Poorthuis (Universiteit van Tilburg) en Inge Brakman.

Huidig thema: Broederschap

Toelichting op het thema:
We leven in een tijd vol polarisatie. Soms lijkt het alsof vooral extreme
posities worden gehoord. Tegelijkertijd groeit er een beangstigende kloof
tussen oorspronkelijke Nederlanders die twijfelen bij de komst van steeds
meer nieuwkomers en nieuwe Nederlanders die zich amper welkom voelen,
en mede daarom teruggrijpen op hun oude wortels. Kunnen we elkaar
nog verstaan? En, belangrijker, kunnen we nog belang in elkaar stellen?
Naarmate onze samenleving onvermijdelijk diverser wordt, zal de uitdaging
groter worden. Hoe houden we het ideaal van medemenselijkheid hoog?
Waaruit blijkt onze broederschap? Wat hebben we daarvoor nodig? De
zachte krachten kunnen zomaar bedolven raken onder een gemakkelijk
vijanddenken. Maar welke prijs betalen we, als we hier geen halt tegen
roepen?

In de eerste twee jaargangen van de Tafel van XII deden organisaties mee zoals Deloitte, ABN AMRO, Heineken, Accenture en de Algemene Bestuursdienst van het Rijk.

 

Lees meer over het programma van 2016-2017
Vragen of aanmelden? Stuur een mail: tafelvanxii@denieuwepoort.org