Horeca & zaalverhuur

Amsterdam & Rotterdam

Oude bronnen avond met Roland van der Vorst en Ad van Nieuwpoort.

Commercieel & Ideëel

Met Jan Peter Balkenende en Willemijn Verloop

De moraal moet terug in de economie. Sinds de financiële crisis van 2008 klinkt die roep alom. Maar hoe een nieuwe orde waarin een hang naar winst en het verheven ideaal samengaan er uit kan zien, lijkt niemand precies te weten. Vaak blijft het debat hangen in de tegenstelling tussen geld verdienen en dienstbaar zijn aan het algemeen belang. In hoeverre die twee elkaar echt uitsluiten, of waar de overlap zit, blijft veelal onbesproken.

En dat terwijl er vragen genoeg zijn. Commercieel en ideëel, wat betekent dat precies? Biedt het kapitalisme zoals het nu is georganiseerd inderdaad te weinig ruimte om ook het goede te doen? Is het mogelijk om winst te maken en daarmee aan anderen dienstbaar te zijn, niet alleen binnen de landsgrenzen, maar ook daarbuiten? En wat kunnen we doen als individu, als consument, als burger om de schijnbare tegenstelling tussen commercie en ideaal te overbruggen?

Verslag van de avondfoto verslag