Horeca & zaalverhuur

Amsterdam & Rotterdam

Nationaal & Europa

Met Wytze Russchen en Joanne Kellermann

Na ruim een halve eeuw van gestaag bouwen verkeert de Europese Unie in ongekend zwaar weer. Als gevolg van economische tegenwind, het migratievraagstuk en een instabiele euro wankelt bij velen het vertrouwen in een gezamenlijke Europese toekomst. Tegelijkertijd wordt er in verschillende landen in Europa weer hardop gedroomd over de terugkeer naar de natiestaat. Na decennia van internationale integratie, gaat het gesprek weer over soevereiniteit en nationale cultuur.

Nu een tijdperk van deglobalisering lijkt aan te breken, moet de betekenis van nationaal en Europees opnieuw worden doordacht. Heeft Europa alleen toekomst als we nationale staten steeds verder opgeven? Of blijft er ruimte bestaan voor oude grenzen? Wat is de waarde van een nationale identiteit, als we de wereld als Europeaan tegemoet willen treden? En vooral: welke lessen moeten er getrokken worden, nu het enthousiasme voor Europese samenwerking tanende is?

verslag van de avondfoto verslag

Oude bronnen avond met Roland van der Vorst en Ad van Nieuwpoort.

Commercieel & Ideëel

Met Jan Peter Balkenende en Willemijn Verloop

De moraal moet terug in de economie. Sinds de financiële crisis van 2008 klinkt die roep alom. Maar hoe een nieuwe orde waarin een hang naar winst en het verheven ideaal samengaan er uit kan zien, lijkt niemand precies te weten. Vaak blijft het debat hangen in de tegenstelling tussen geld verdienen en dienstbaar zijn aan het algemeen belang. In hoeverre die twee elkaar echt uitsluiten, of waar de overlap zit, blijft veelal onbesproken.

En dat terwijl er vragen genoeg zijn. Commercieel en ideëel, wat betekent dat precies? Biedt het kapitalisme zoals het nu is georganiseerd inderdaad te weinig ruimte om ook het goede te doen? Is het mogelijk om winst te maken en daarmee aan anderen dienstbaar te zijn, niet alleen binnen de landsgrenzen, maar ook daarbuiten? En wat kunnen we doen als individu, als consument, als burger om de schijnbare tegenstelling tussen commercie en ideaal te overbruggen?

Verslag van de avondfoto verslag