Horeca & zaalverhuur

Amsterdam & Rotterdam

Technologie & Mens

Technologie & Mens

Met Niek van Leeuwen en Merlijn Twaalfhoven

We leven steeds meer via de machine. Op het werk is onze blik bijna voortdurend gericht op het computerscherm, daarbuiten op de smartphone in onze hand. Ondertussen verzamelen bedrijven op ongekende schaal persoonlijke data, waardoor ze ons soms beter lijken te kennen dan wijzelf. Digitale technologie biedt gemak, kennis en vermaak. Tegelijk wordt ons mens-zijn op scherp gezet.

Waar houdt de mens op, en waar begint de technologie? Is dat onderscheid nog wel zo helder? Dient de technologie ons, of is het inmiddels andersom? Is er in de digitale maatschappij nog wel écht contact mogelijk of raken we juist verder van elkaar verwijderd dan ooit? Hoe moeten typisch menselijke eigenschappen als autonomie, onvoorspelbaarheid en de vrijheid om te kiezen veilig stellen als algoritmen ons gedrag beïnvloeden en aansturen? Hoe, kortom, kunnen we mens zijn en blijven in het digitale tijdperk?

verslag van de avond

Nationaal & Europa

Met Wytze Russchen en Joanne Kellermann

Na ruim een halve eeuw van gestaag bouwen verkeert de Europese Unie in ongekend zwaar weer. Als gevolg van economische tegenwind, het migratievraagstuk en een instabiele euro wankelt bij velen het vertrouwen in een gezamenlijke Europese toekomst. Tegelijkertijd wordt er in verschillende landen in Europa weer hardop gedroomd over de terugkeer naar de natiestaat. Na decennia van internationale integratie, gaat het gesprek weer over soevereiniteit en nationale cultuur.

Nu een tijdperk van deglobalisering lijkt aan te breken, moet de betekenis van nationaal en Europees opnieuw worden doordacht. Heeft Europa alleen toekomst als we nationale staten steeds verder opgeven? Of blijft er ruimte bestaan voor oude grenzen? Wat is de waarde van een nationale identiteit, als we de wereld als Europeaan tegemoet willen treden? En vooral: welke lessen moeten er getrokken worden, nu het enthousiasme voor Europese samenwerking tanende is?

verslag van de avondfoto verslag

Oude bronnen avond met Roland van der Vorst en Ad van Nieuwpoort.

Commercieel & Ideëel

Met Jan Peter Balkenende en Willemijn Verloop

De moraal moet terug in de economie. Sinds de financiële crisis van 2008 klinkt die roep alom. Maar hoe een nieuwe orde waarin een hang naar winst en het verheven ideaal samengaan er uit kan zien, lijkt niemand precies te weten. Vaak blijft het debat hangen in de tegenstelling tussen geld verdienen en dienstbaar zijn aan het algemeen belang. In hoeverre die twee elkaar echt uitsluiten, of waar de overlap zit, blijft veelal onbesproken.

En dat terwijl er vragen genoeg zijn. Commercieel en ideëel, wat betekent dat precies? Biedt het kapitalisme zoals het nu is georganiseerd inderdaad te weinig ruimte om ook het goede te doen? Is het mogelijk om winst te maken en daarmee aan anderen dienstbaar te zijn, niet alleen binnen de landsgrenzen, maar ook daarbuiten? En wat kunnen we doen als individu, als consument, als burger om de schijnbare tegenstelling tussen commercie en ideaal te overbruggen?

Verslag van de avondfoto verslag