Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

The Impact of Business in Society

Ontwrichting wordt binnen de zakelijke wereld vaak geprezen: het verstoren van markten, het op een nieuwe manier leveren van goederen en diensten of het verkopen van innovatieve producten zijn kenmerken van commercieel succes. Maar de invloed van deze marktprocessen rijkt verder dan het zakenleven. Wat voor impact hebben deze processen op de samenleving en al haar verschillende subgroepen? Hoe beïnvloeden zij sociale relaties? En het milieu?
In een tijd waarin het bedrijfsleven in toenemende mate binnen een globale context plaatsvindt, is het belangrijk deze vragen vanuit een internationaal perspectief te benaderen. De vraag die deze avond centraal staat, is dan ook: wat is de impact van het bedrijfsleven op onze samenleving wereldwijd?

foto verslag

The Position of Europe in the World

Nu de Verenigde Staten een nieuwe, meer naar binnen gerichte fase in hun internationale oriëntatie ingaan en opkomende grootmachten als China en India een meer affirmatieve rol opeisen op het wereldtoneel, wordt de vraag hoe Europa zich tussen deze ontwikkelingen moet positioneren urgenter. In hoeverre bieden Europa en de EU een model voor de rest van de wereld als het aankomt op democratie, een geïntegreerde economie en programma’s voor sociaal welzijn? Lange tijd leek er binnen Europa een relatieve consensus te bestaan over deze vragen. Maar de immer groeiende politieke en economische verschillen binnen de EU maken het steeds moeilijker om een uniforme visie uit te dragen. Kan Europa een mondiale rol spelen en tegelijkertijd intern verdeeld zijn? En zal Europa in staat zijn haar gerichtheid op vrijheid en mensenrechten hoog te houden of zal het vervallen in protectionisme, nationalisme en isolatie?

foto verslagverslag van de avond

The Purpose and Future in Work