Amsterdam & Rotterdam

THE IMPACT OF BUSINESS IN SOCIETY

Bijeenkomst 1:

Ontwrichting wordt binnen de zakelijke wereld vaak geprezen: het verstoren van markten, het op een nieuwe manier leveren van goederen en diensten of het verkopen van innovatieve producten zijn kenmerken van commercieel succes. Maar de invloed van deze marktprocessen rijkt verder dan het zakenleven. Wat voor impact hebben deze processen op de samenleving en al haar verschillende subgroepen? Hoe beïnvloeden zij sociale relaties? En het milieu?
In een tijd waarin het bedrijfsleven in toenemende mate binnen een globale context plaatsvindt, is het belangrijk deze vragen vanuit een internationaal perspectief te benaderen. De vraag die deze avond centraal staat, is dan ook: wat is de impact van het bedrijfsleven op onze samenleving wereldwijd?

foto verslag