Horeca & zaalverhuur

Amsterdam & Rotterdam

Homogeen & Divers

Met Diana Matroos en Jeroen Smit

Hoe om te gaan met verschillen tussen mensen is een vraagstuk dat zich
constant voordoet: op het werk, in de samenleving en in onze sociale kringen. Teveel homogeniteit leidt tot groupthink en het uitblijven van tegenspraak. Teveel diversiteit, en vragen naar wat ons bindt duiken op. Op die manier is het permanent laveren tussen gelijkenis en verschil.  Daarbij gaan er achter verschil verschillende werelden schuil: verschil in kansen, in achtergrond, verschil in de (voor)oordelen die op ieder individu worden losgelaten. Op alle punten vraagt de spanning tussen homogeen en divers om analyse en debat.

Hoe gaan we om met opvattingen die haaks op die van onszelf staan? Hoe jezelf te behoeden voor de verleiding alvast in te vullen wat anderen denken? Hoe kun je als mens leren van verschil? Hoe kunnen diversiteit en onderlinge samenhang met elkaar in balans blijven? Het zijn brede vragen die telkens weer ten grondslag liggen aan iedere menselijke ontmoeting.

foto verslag

Technologie & Mens

Met Niek van Leeuwen en Merlijn Twaalfhoven

We leven steeds meer via de machine. Op het werk is onze blik bijna voortdurend gericht op het computerscherm, daarbuiten op de smartphone in onze hand. Ondertussen verzamelen bedrijven op ongekende schaal persoonlijke data, waardoor ze ons soms beter lijken te kennen dan wijzelf. Digitale technologie biedt gemak, kennis en vermaak. Tegelijk wordt ons mens-zijn op scherp gezet. Waar houdt de mens op, en waar begint de technologie? Is dat onderscheid nog wel zo helder? Dient de technologie ons, of is het inmiddels andersom? Is er in de digitale maatschappij nog wel écht contact mogelijk of raken we juist verder van elkaar verwijderd dan ooit? Hoe moeten typisch menselijke eigenschappen als autonomie, onvoorspelbaarheid en de vrijheid om te kiezen veilig stellen als algoritmen ons gedrag beïnvloeden en aansturen? Hoe, kortom, kunnen we mens zijn en blijven in het digitale tijdperk?

Verslag van de avond