Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

Donderdag 28 maart overhandigde Sander Schimmelpenninck en Ruben van Zwieten het eerste exemplaar van Elite gezocht aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, voormalig fractievoorzitter van de PvdA en oprichtster van de LSVb, met wie de heren vervolgens over de inhoud van het boek in gesprek gingen.

Bekijk hier de beelden van het gesprek terug 

Over het boek:
Elke maatschappij behoeft een goed functionerende elite. Toch lijkt er een toenemende vervreemding te zijn tussen de elites en het volk, maar ook tussen de elites onderling. Wat maakt een goede elite, en hoe zou een moderne, eenentwintigste-eeuwse elite zich moeten gedragen?

In dit boek bespreken Sander Schimmelpenninck en Ruben van Zwieten aan de hand van de levens van bevoorrechte mensen de Nederlandse economische elite, die de laatste decennia dominant is geworden. Geobsedeerd door hun eigen vermogen en kinderen zijn zij vergeten wat het betekent om tot de elite te horen. Economische welvaart is gaan samenvallen met geestelijke en sociale armoede; de nieuwe  elite blijkt door haar meritocratische zelfbedrog nog erger dan de oude elite. Welke keuzes maakt de economische elite van nu, en in hoeverre kunnen die keuzes nog met de vrijblijvendheid van de afgelopen decennia begroet worden?
Over vermogensverschillen en kansenongelijkheid als andermans probleem en fakkels en hooivorken als immer reëler wordende angst.

Het boek is verkrijgbaar in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2 of online via https://uitgeverijprometheus.nl/catalogus/elite-gezocht.html