Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

Donderdag 11 januari 2018 was Maxima op bezoek bij ons huis in Rotterdam, waar zij jongeren sprak die zich inzetten voor mensen met weinig of geen contacten. Het AD schreef er een mooi artikel over.
B
ekijk hier de foto’s van het bezoek van Maxima.