Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

Jeugdwerkloosheid is een doorn in het oog

Er zijn veel jongeren die er niet vanzelf komen. Krijgen zij minder kansen, minder aandacht of ontbreekt het aan verbinding? De Goldschmeding Foundation wil graag op deze vragen een antwoord creëren.

De Goldschmeding Foundation heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander. Ze richten zich dan ook op mens, werk en economie. Dit vanuit de overtuiging dat er een betere wereld ontstaat als mensen en organisaties handelen vanuit het fundamentele uitgangspunt dat je een ander verder wilt helpen. De Foundation probeert dit door projecten te ondersteunen die inspelen op belangrijke vraagstukken, zo ook bij het vraagstuk jeugdwerkloosheid.

Ruben van Zwieten is adviseur voor de Goldschmeding Foundation en werkt aan het project jeugdwerkloosheid.

Er is een groot aantal jongeren in de Nederlandse samenleving die dreigen buiten de maatschappij te komen staan. Het kan dan enorm helpen dat er werk voor hun is zodat ze aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt” aldus Ruben van Zwieten.

Bij de aanpak van de Goldschmeding foundation worden betrokkenen uitgenodigd om met elkaar de handen in één te slaan tijdens Diner Pensants in De Nieuwe Poort en samen te bepalen waar en op welke manier deze jongeren te verbinden met kansen waarop zij hun toekomst kunnen bouwen.

Jeugdwerkloosheid

Het project rondom jeugdwerkloosheid focust zich op drie kernthema’s, namelijk: Doen, Denken, en Onderzoeken.

Doen
Er zijn veel initiatieven die zich bezighouden op het gebied van jeugdwerkloosheid. Deze initiatieven hebben ervaring en worden dan ook bij dit project betrokken. Zij vormen de doe-groep. Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen verschillende perspectieven en benaderingen om dichter bij een oplossing te komen.

Denken
De denkgroep is het hart van het initiatief. Dit kunnen allerlei mensen uit de maatschappij zijn. Van journalisten tot oud-ministers en van leraren tot aan ambtenaren. Dit denken gebeurd door middel van besloten diners pensants. De thema’s die tijdens het eerste Diner Pensant zijn benoemd om verder te verdiepen, zijn ‘Aandacht’, ‘Kansen’, ‘Verbinding’, ‘Vaardigheden’ en ‘Dromen’.

Onderzoeken
De onderzoeksgroep bestaat wordt geleid door een jonge onderzoeker, met ervaring in het buitenland. Onderzoekers objectiveren de meningen die in de denkgroep naar voren komen en deze worden wetenschappelijk getoetst. Ook bestuderen zij de samenwerkingen van de doe-groep.

Door de verbinding tussen reeds bestaande initiatieven in een gezamenlijk platform, wordt iedereen sterker en hebben zij de hoop om samen werkelijk verschil te gaan maken voor de jongeren.