Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

Eens liep ik in Afrika, in Kameroen om precies te zijn, achter mijn vader aan over een nieuw aangelegde dam in een riviertje, maar zag een gat niet. Instinctief draaide mijn vader zich om en kon mij nog net bij mijn arm grijpen om te voorkomen dat ik door het snel stromende water zou worden meegezogen. Na mijn geboorte te Enschede, in 1969, verhuisde ik vrijwel direct naar Kameroen, alwaar mijn vader zendingsarts voor Simavi is geweest en mijn moeder zendingszuster.

Men zegt weleens: je wordt links geboren en gaat rechts weer dood. Werkende in de haut finance is dat echter de vraag….. Lees meer.