Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

‘Waardige opponent, ik wil je bedanken voor je mening. Maar laat ik duidelijk zijn: bedrijven zouden júist extra veel jongeren aan moeten nemen. Nee, jongeren hebben niet net zoveel ervaring als ouderen. Maar zonder werk raak je als jongere in een isolement. Zonder werk voel je je niet nuttig. Raak je depressief. Tel je niet mee. En bedrijven? Die moeten hun maatschappelijke taak daarin serieus nemen.’

Met een fel debat openden jongeren van het ROC Tilburg maandag de meet-up van het Jongeren, Werk en Hoop-platform in De Nieuwe Poort. Directeuren van vooraanstaande stichtingen zaten op het puntje van hun stoel, terwijl de studenten de aanwezigen om de oren sloegen met felle argumenten over hoe jeugdwerkloosheid teruggedrongen kan worden.

Voortgang & Reflectie
Jongeren, Werk en Hoop is een platform dat jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt op duurzame wijze aan het werk wil helpen. Dit doet het platform door vooraanstaande stichtingen op het gebied van jeugdwerkloosheid met elkaar samen te laten werken in vijf verschillende allianties én experts van buitenaf mee te laten denken. Zo worden krachten gebundeld en kunnen nóg meer jongeren bereikt worden.

Het platform is nu een jaar onderweg. Een mooi moment om met elkaar te reflecteren op de afgelopen periode. Welke vooruitgang is geboekt? Welke valkuilen kwamen de allianties tegen? En als je experts om raad zou kunnen vragen omtrent deze valkuilen, welke hulpvraag zou je dan formuleren? Met deze insteek kwamen de stichtingen 16 april bijeen in De Nieuwe Poort Rotterdam.

Aan tafel!
Hoe kan digitale media ingezet worden om laaggeletterde ouders meer te betrekken bij hun schoolgaande kind? Hoe kunnen de behaalde resultaten van een alliantie op grote schaal gerealiseerd worden? Met ieder een eigen hulpvraag in het achterhoofd, nam elke
alliantie zitting aan een tafel. Experts op het gebied van jeugdwerkloosheid werden uitgenodigd om plaats te nemen en mee te denken met de gestelde hulpvraag. Onder begeleiding van moderatoren werd zo elk onderwerp uitgeplozen. Ieder met zijn eigen ervaring als docent, onderzoeker, ambtenaar of directeur voorop, maar met één gezamenlijk doel voor ogen; jongeren de weg naar werk laten vinden.

Hoopvol naar morgen
Naast het samenwerken van de stichtingen, is jeugdwerkloosheidsonderzoeker Fabian Dekker een van de belangrijkste pijlers van het platform. Door de voortgang en resultaten van de allianties wetenschappelijk onderbouwd in kaart te brengen, wil Dekker een tool ontwikkelen waarmee de bestrijding van jeugdwerkloosheid effectief geëvalueerd kan worden. Iets wat niet of nauwelijks gebeurt, en wat een belangrijk handvat voor de toekomst zal zijn, zegt Dekker. Tijdens de meet-up van 16 april neemt hij de aanwezigen mee in de
voortgang van zijn onderzoek.

Bijzondere aandacht is er ook voor de alliantie ‘Kansen’ bestaande uit Everyday Heroes, Leids Inzet Collectief en Connecting 2U. Deze alliantie, heeft eerder dan de gestelde termijn zijn doelstelling behaald. In de praktijk betekent dit dat achttien jongeren succesvol een baan hebben gevonden. Het gaat hier om jongeren die langere tijd thuis hebben gezeten, gehandicapt zijn of wegens privéomstandigheden hun afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter zagen worden. Door deze jongeren te koppelen aan betaalde voetbalorganisaties en ze op dagelijkse basis te coachen, heeft de alliantie de jongeren kunnen helpen om deze belangrijke stap te zetten. Door het vinden van een baan, geeft Dekker aan, hebben de jongeren weer perspectief weten te vinden en kijken ze hoopvol naar morgen. De alliantie gaat de volgende fase in: het opschalen van het initiatief om zo nog meer jongeren aan het werk te helpen.
Complex
Jeugdwerkloosheid is een complex probleem. Het organiseren van de meet-ups levert dan ook geen kant-en-klare oplossingen. Wel is het een succesvolle manier gebleken om samen verder te kunnen kijken, over de eigen valkuilen en knelpunten heen. Om zo vanuit verschillende invalshoeken een actieplan op te kunnen stellen en het platform weer een volgende fase in te helpen. De Nieuwe Poort kijkt dan ook met grote tevredenheid terug op deze meet-up en wil alle allianties, experts en geïnteresseerden bedanken voor hun deelname. Het volgende evenement dat plaatsvindt binnen het platform is de Nacht van de Vrijwilliger, op 19 april. Tijdens deze nacht presenteren de stichtingen van de alliantie ‘Verbinden’ zich. Wil je hierbij zijn of ben je benieuwd wat dit inhoudt? Kijk dan
hier!

Wil je meer weten over Jongeren, Werk en Hoop, klik dan hier.
Ben je benieuwd welke stichtingen allemaal meedoen aan het platform? Kijk dan hier.