Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

In maart gaan wij na vier jaar tijd weer naar de stembussen. Stemmen doen wij in broederschap, in altruïsme en met visioen. Niet enkel en alleen vanuit onze eigen positie, maar vanuit onze visie op de gehele wereld. Ik geef u geen gericht stemadvies, maar vraag u wel te kiezen voor een partij die het algemene belang voorop stelt.