Beleidsplannen

De Nieuwe Poort

Door middel van het beleidsplan geven wij een inzicht in de manier waarop ANBI stichting De Nieuwe Poort het werk uitvoert en hoe wij onze doelstelling bereiken.

Voorzitter                                                Ruben van Zwieten
Bestuurder & secretaris                          Paul Carstens
Bestuurder & penningmeester               Simone Heidema

Beleidsplan De Nieuwe Poort 2022 – 2024 Publicatieversie

Lees ons jaarverslag:

jaarverslag 2018
jaarverslag 2019
jaarverslag 2020

jaarverslag 2021

Het RSIN/fiscaalnummer van de stichting is 8520.75.121
Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
In de uitvoering van bestuurswerkzaamheden gemaakte onkosten kunnen op declaratiebasis vergoed worden.

Stichting De Nieuwe Poort
Claude Debussylaan 2
1082 MD
Amsterdam
020 33 76 919
info@denieuwepoort.org
www.denieuwepoort.org