Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

Aandacht

Aandacht wordt gegeven van persoon tot persoon. Het onderwijs biedt hiervoor bij uitstek gelegenheid. Maar hebben docenten voldoende tijd en vaardigheid om ‘moeilijke’ leerlingen te herkennen, ze een zetje en de benodigde begeleiding te geven? Kunnen naast de docenten ook anderen helpen om aandacht te versterken, de ouders, sportbegeleiders of uit onverwachte hoek?

Kansen 

Het is een bekende klacht van jongeren dat ze tegenwoordig al blij mogen zijn als ze een slecht betaalde stage kunnen doen. Vaste contracten worden niet meer gegeven. Is de samenleving doorgeslagen? Moeten we de ruimte hiervoor misschien vergroten met regelingen en voorzieningen waar jongeren meer houvast aan kunnen ontlenen?

Verbinding

Het thema verbinding staat centraal tussen de andere thema’s. Verbinding gaat bijvoorbeeld over het verbinden van dromen met kansen of van aandacht met vaardigheden. Om een stage of een vergelijkbare werkervaring te regelen heb je een netwerk nodig. Een relevant netwerk doe je vaak juist op als je ergens stage loopt. Daarom is het van groot belang dat bestaande netwerken open gaan en open staan voor jongeren.

Vaardigheden

Sociale vaardigheden worden in een tijdperk van voortschrijdende automatisering en digitalisering alleen maar belangrijker. De uitdaging ligt voor een belangrijk deel in de overdracht en ontwikkeling van sociale vaardigheden om vruchtbaar te kunnen samenwerken in hedendaagse en toekomstige arbeidssituaties.

Dromen

Aangespoord worden om na te denken over de toekomst, op basis van de vraag ‘Wat wil jij nu echt?’, is een cruciale eerste stap op weg naar werk. Het actief nadenken over deze vraag is bovendien een oefening om het zelfrespect van jongeren te vergroten.