Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

Versneld burgerschap met taal, werk en vrijheid

Jaarlijks vestigen duizenden nieuwkomers zich in ons land. Zowel vluchtelingen als (arbeids)migranten. Op de vlucht voor oorlog en geweld, op zoek naar werk en een humaan bestaan. Een nieuw begin, een nieuw perspectief, in een nieuw land.

Maar dan. Eenmaal erkend als statushouder of migrant ontbreekt het nieuwkomers vaak aan doelgerichte begeleiding en de juiste faciliteiten. De bureaucratische molen waarin zij terechtkomen blijkt weinig effectief noch inclusief. Met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien waaronder langdurige werkloosheid en uitsluiting.

Dat kan anders. Out of the box. www.binnenlander.nl  biedt een uniek taal- en praktijkvoorbeeld  waarin we kijken naar de mens zélf. In samenwerking met gemeenten en het bedrijfsleven. Wat is je drive? Wat is je ambitie? Waar ligt je talent? 2 jaar lang ligt het accent op zelfontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid, met als doel betaald werk. Met individuele doelstellingen en onder persoonlijke begeleiding van een coach, ook ná afloop van het traject. Dat voorkomt uitsluiting, versnelt inburgering & integratie en versterkt betrokkenheid.

Café Binnenlander organiseren we voor alle Binnenlanders (statushouders, migranten, bedrijven en particulieren) op zoek zijn naar netwerk, matching en verbinding.

Wees welkom, maak kennis, match en verbind jezelf. 

Aanmelden mag via info@binnenlander.nl maar is niet verplicht. Iedereen is welkom!