Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

Is Rotterdam een rechtvaardige stad?

De rechtvaardige stad
‘De rechtvaardige stad’ is een begrip dat momenteel een centrale een rol speelt in theoretische discussies over macht van burgers en overheid, over consumptie en productie van ruimte, of over ruimtelijke ontwikkeling en de interactie met sociale processen. Maar ook in meer praktische discussies die daarmee samenhangen: over gentrificatie, segregatie, woningmarktbeleid of toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen.

De meest recente definitie van de rechtvaardige stad komt van de Amerikaanse Susan Fainstein (The Just City): ‘Een rechtvaardige stad is een stad waarin het beleid niet alleen wordt bepaald door economisch rendement, maar ook wordt getoetst aan zijn sociale gevolgen.’ De overheid heeft in haar visie de verantwoordelijkheid om een juiste balans te vinden.

In het Socratische lijsttrekkersdebat, een debatvorm waarin persoonlijke ervaringen en concrete kwesties het startpunt vormen en het verhelderen van kwesties centraal staat, zullen de voormannen en -vrouwen van de verschillende politieke partijen met elkaar de degens kruisen over de juiste balans tussen overheid en burger die nodig is voor een rechtvaardig Rotterdam. Geen gemakkelijke opgave in deze wederopbouwstad waarin vanaf 1945 tot vandaag het maakbaarheidsdenken in het DNA zit. Met een opkomstpercentage van 45,1 procent tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen, is het relevant om juist deze thematiek centraal stellen.

Met een socratisch debat onderzoeken we de onderliggende waarden achter de partijprogramma’s. De waarden die minder goed in geld zijn uit te drukken, maar die wel de motor vormen achter de politieke programma’s voor de stad, maken we tot inzet van het debat.

Eerstvolgende evenementen

 
31 jan
17:30 - 18:00, Rotterdam

Millennialpreek

Lees verder
 
9 feb
12:00 - 18:00, Amsterdam

Valentijnsdag in Amsterdam

Lees verder