Horeca & zaalverhuur

Amsterdam & Rotterdam

Per 1 oktober 2015 heeft het gedachtegoed van de stichting Now is the Moment een plaats gekregen onder het mentale en fysieke dak van De Nieuwe Poort. De doelstellingen van de twee initiatieven zijn zeer nauw verbonden en gezien het feit dat beide organisaties zich sterk maken voor het bewerkstelligen van leadership en verandering in onder andere de financiële sector.

De missie van Now is the Moment is om nieuwe leiders in – en in relatie tot – de financiële sector te verbinden en daarmee te helpen met het verwezenlijken van hun dromen en ambities om zo de verandering en vooruitgang in de financiële sector te bewerkstelligen.