Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

We vragen het ons allemaal wel eens af

Hoe wil ik leven? Of: Wat vind ik belangrijk? Een antwoord formuleren is nog niet zo gemakkelijk. Het ontbreekt ons aan taal van de echte dingen. We voelen ons meer op ons gemak bij cijfers en schema’s. Het moet bondig en grijpbaar, terwijl er verandering op verandering plaatsvindt. Hoe vinden we houvast? Mensen hebben het gevoel dat ze het hoofdzakelijk zelf mogen uitzoeken. Die vrijheid is mooi, maar ook wel eens lastig.

Dan is het fijn als er een plek bestaat waar je ideeën kunt opdoen en verhalen kunt horen die inspiratie bieden, zonder dat je iets wordt opgelegd. Een warme plek, waar je naartoe kunt om uit te blazen, om bij te tanken, en je geest te laven en te prikkelen. Zo’n plek is De Nieuwe Poort.

De Nieuwe Poort werd in 2012 opgericht door predikant-ondernemer Ruben van Zwieten. En heeft sinds 2016 ook een tweede vestiging in Rotterdam. 

teamRuben van ZwietenSocial enterprisedrager wordenpartnersJaarverslagAlgemene voorwaarden

Inspiratie

De taal van de verbeelding middels poëzie, literatuur, verhalen en vrijwilligerswerk helpt je om niet alles alleen maar logisch en analytisch te bezien, maar om ook associatief, creatief, empathisch, verbeeldend en inbeeldend door het leven te gaan. De Nieuwe Poort wekt een sfeer op van niet enkel van A naar B, maar ook van A naar Alles. Onder de noemers ‘leren, dienen en vieren’ ontmoeten young professionals, gepensioneerde buurtbewoners, scholieren en vluchtelingen elkaar bij onze programma’s.

Agenda

Ontmoeting

We houden ons liever op met het soort mensen uit hetzelfde echelon van de samenleving. De ontmoeting met een ander helpt je om je inbeeldingskracht te trainen, je beter te verplaatsen in mensen die anders zijn omdat ze uit een ander land komen of anders opgeleid of geaard zijn. Daarom ontmoet je bij De Nieuwe Poort niet alleen de zakenmens van de Zuidas en het Weena, maar ook ouderen, verstandelijk gehandicapten, bijstandsgerechtigden, allochtone jongeren en mensen die sociaal geïsoleerd zijn.

Agenda

Denken, doen en onderzoeken

We leven in een tijdperk waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. De Nieuwe Poort voert het maatschappelijke gesprek over de grote uitdagingen van deze tijd: technologie, economie, zorg, jeugdwerkloosheid, vermogensbeheer, migratie en klimaat. Zowel met kortlopende programmering als met langdurige platforms wil De Nieuwe Poort een plek zijn van dialoog, verbinding én verandering. Benieuwd hoe? Denk, doe en onderzoek met ons mee.

Agenda