Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

Naam: Stichting De Nieuwe Poort
IBAN: NL45 TRIO 0254 8211 38
Fiscaal nummer (RSIN): 8520.75.121
Adres: Claude Debussylaan 2 – 1082 MD Amsterdam
Doelstelling zie: Over De Nieuwe Poort
Beleidsplan zie: Beleidsplan
-Op dit moment zijn wij druk bezig met het configureren van het beleidsplan 2017/2019-
Bestuurssamenstelling: Ruben van Zwieten (voorzitter), Aren van Dam, Roland van der Vorst, Jan de Ruiter, Geert-Jan Kistemaker, Merijn Veldman
Beloningsbeleid zie: Jaarverslag 2016, paragraaf team, CAO conform Zorg & Welzijn
Verslag van de uitgeoefende activiteiten zie: Jaarverslag 2016
Financiële verantwoording zie: Jaarverslag 2016, paragraaf Financiële verantwoording.