Anna Custers werkt aan een promotieonderzoek aan de Saïd Business School, onderdeel van de sociale wetenschappen divisie van de Univeristeit van Oxford. In haar onderzoek richt ze zich op de financiële besluitvorming van huishoudens met lage inkomens vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief. Een centraal thema in Anna’s werk is hoe achterstand en armoede verklaard kunnen worden en kunnen worden bestreden. Ze werkt vanuit de overtuiging dat complexe systemen, zoals financiële besluitvorming en sociale achterstand, alleen onderzocht kunnen worden door verschillende oorzakelijke factoren in samenhang te bestuderen. In haar proefschrift onderzoekt ze de multi-gedetermineerdheid van financieel keuzegedrag door middel van video-etnografie, diepte interviews en vragenlijsten.

Eerder werkte Anna met het Jameel Poverty Action Lab in India en Frankrijk. Ze behaalde haar Bachelor Economie aan de Universiteit van Maastricht en haar Master in Development Studies aan de London School of Economics.