Fabian Dekker is arbeidssocioloog en studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier promoveerde hij op onderzoek naar de gevolgen van de flexibilisering van werk voor sociale zekerheid (2011). Als onderzoeker was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht, het Verwey-Jonker Instituut, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarnaast is hij vijf jaar redactielid geweest van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA). Hij publiceerde onder andere de boeken ‘En toen waren er zzp’ers’ en ‘Bankzitten. Jeugdwerkloosheid in Nederland’ (beiden verschenen in 2013). Op dit moment doet hij onderzoek naar flexibilisering van arbeid, robotisering en de toekomst van werk. Zomer 2018 is zijn nieuwste boek ‘Het Midden Weg’ verschenen (samen met co-auteur Romke van der Veen/EUR) rond technologische ontwikkeling, globalisering en sociale ongelijkheid (Dekker & Van der Veen 2017). Daarnaast is hij auteur van diverse wetenschappelijke artikelen over de werking van de arbeidsmarkt. December 2018 is Fabian hoofd onderzoeker van Start Foundation.