Fabian Dekker is arbeidssocioloog en studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier promoveerde hij op onderzoek naar de gevolgen van de flexibilisering van werk voor sociale zekerheid (2011). Als onderzoeker was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht, het Verwey-Jonker Instituut, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarnaast is hij vijf jaar redactielid geweest van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA). Hij publiceerde onder andere de boeken ‘En toen waren er zzp’ers’ en ‘Bankzitten. Jeugdwerkloosheid in Nederland’ (beiden verschenen in 2013). Op dit moment doet hij onderzoek naar flexibilisering van arbeid, robotisering en de toekomst van werk. Van de zomer verschijnt het nieuwe boek ‘Het Midden Weg?’ (Eburon Uitgevers) over ongelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt.