Horeca & zaalverhuur

Amsterdam & Rotterdam

Denken, Doen en Onderzoeken

In het Platform ‘Jongeren, Werk en Hoop’ wordt onderzocht of en hoe het mogelijk is meer laagopgeleide jongeren aan het werk te helpen. Jeugdwerkloosheid is een probleem dat geen eenduidige oorzaak kent en waar dus ook geen eenduidige oplossing voor bestaat.

Dit platform brengt gevestigde en nog niet gevestigde opiniemakers via een denkgroep op dit terrein samen, zoals een oud-minister van sociale zaken en een directeur van een moeilijke school.

De denkgroep werd uitgenodigd om met elkaar de handen in één te slaan en samen te bepalen waar en op welke manier deze jongeren te verbinden met kansen waarop zij hun toekomst kunnen bouwen.

In een vijftal ‘Diners Pensants’ is de denkgroep bij elkaar gekomen om aan tafel te gaan zitten om het probleem vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en te bepalen welke actie gewenst is, dan wel over welke hypotheses er door middel van wetenschappelijk onderzoek eerst meer helderheid moet komen.

Het eerste Diner Pensant vond plaats eind juni 2016. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een vijftal thema’s geformuleerd waar dieper op in is gegaan. Op basis van de gesprekken is bepaald welke actie een logisch gevolg zou zijn.

Het platform verenigt verder in een doe-groep ruim 20 initiatieven die toonaangevend zijn in de (preventieve) bestrijding van jeugdwerkloosheid. Deze initiatieven vormen op vijf deelterreinen verrassende allianties, met de bedoeling beter kennis te delen en sneller effectieve aanpakken op te schalen. De vijf gekozen doe-speerpunten betreffen: ‘Aandacht’, ‘Kansen’, ‘Verbinding’, ‘Vaardigheden’ en ‘Dromen’. 4 oktober 2017 vond het eerste symposium van het Platform plaats. Dit was tevens het startschot van de allianties om het projectplan uit te gaan voeren. Bekijk hier hoe deze dag eruit zag.

symposiumdenkendoenonderzoekenblog

Het geven van aandacht, het bieden van kansen en het onderkennen van verschillen helpt jongeren verder om te kunnen dromen


“Het Platform Jongeren, Werk en Hoop heeft tot doel de aansluiting voor kansarme jongeren bij de samenleving te bevorderen door dromen, verbinding, aandacht, vaardigheden en kansen te bieden” Ruben van Zwieten


                                     

Om de doelstelling te realiseren is het Platform opgedeeld in 3 verschillende werkstromen:

 1. Denken
 2. Doen
 3. Onderzoeken

Denken

In een vijftal ‘Diners Pensants’ is de denkgroep bij elkaar gekomen om aan tafel te gaan zitten om het probleem vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en te bepalen welke actie gewenst is, dan wel over welke hypotheses er door middel van wetenschappelijk onderzoek eerst meer helderheid moet komen.

denken

Doen

Meerdere initiatieven vormen op vijf deelterreinen een alliantie.

 1. Aandacht
 2. Kansen
 3. Verbinding
 4. Vaardigheden
 5. Dromen

alles over de allianties

 1. Aandacht houdt zich bezig met het versterken van oudersbetrokkenheid.
 2. Kansen houdt zich bezig met het creëren van meer werkkansen
 3. Verbinding houdt zich bezig met het activeren van mentoren en rolmodellen.
 4. Vaardigheden houdt zich bezig met het vergroten van 21st centry skills.
 5. Dromen houdt zich bezig met het stimuleren van jong ondernemerschap.

Onderzoeken

Onderzoeken wordt gedaan door Fabian Dekker.
Fabian Dekker is arbeidssocioloog en studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier promoveerde hij op onderzoek naar de gevolgen van de flexibilisering van werk voor sociale zekerheid (2011). Als onderzoeker was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht, het Verwey-Jonker Instituut, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarnaast is hij vijf jaar redactielid geweest van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA). Hij publiceerde onder andere de boeken ‘En toen waren er zzp’ers’ en ‘Bankzitten. Jeugdwerkloosheid in Nederland’ (beiden verschenen in 2013). Op dit moment doet hij onderzoek naar flexibilisering van arbeid, robotisering en de toekomst van werk. Van de zomer verschijnt het nieuwe boek ‘Het Midden Weg?’ (Eburon Uitgevers) over ongelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt.

onderzoeken

Blogs

De Nieuwe Poort duikt in de wereld van jeugdwerkloosheid. Samen met wetenschappers, opiniemakers én jongeren zelf onderzoeken we de problemen, de oorzaken en de kansen.

Voor een reeks prikkelende blogs vroegen we oud-minister van Sociale Zaken Ad Melkert: Hoe brengen we echt verandering teweeg?

In de In gesprek metreeks bevragen we elke editie een expert op het gebied van jeugdwerkloosheid. Waar liggen de problemen, waar de kansen? Wat moet er echt anders? 

Alle blogs kan je op deze pagina terugvinden.