Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

Denken, Doen en Onderzoeken

Goed nieuws: de economie trekt aan. Maar wie profiteert hiervan? Gezinnen, bedrijven, starters? De jeugd lijkt het niet te zijn. Want hoewel de cijfers weer in het groen staan, telt Nederland nog altijd ruim 150.000 jongeren tussen de 15-25 jaar die op zoek zijn naar een baan. En tussen de 25-35 jaar zijn dat er nog eens 150.000. Daarnaast worden Nederlanders met een migratieachtergrond en laagopgeleide vrouwen twee keer zo hard getroffen en is er een toenemende ongelijkheid in kansen waargenomen in Nederland.

In 2017 richtte De Nieuwe Poort het platform Jongeren, Werk en Hoop op. Het doel van het platform? Zorgen dat er een duurzame oplossing wordt gevonden voor jeugdwerkloosheid in Nederland.

In samenwerking met Accenture, NL2025, de OCW Gelijke Kansen Alliantie en mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation, willen wij met Jongeren, Werk en Hoop de positie van kwetsbare jongeren onderzoeken én veranderen in onze maatschappij. En niet met korte-termijnoplossingen, maar met langdurig beleid dat werkt. Lees hieronder hoe we dat aanpakken.

resultaten – EindevaluatieInhoudelijk kadersymposiumdenkendoenonderzoekenblog


“Het geven van aandacht, het bieden van kansen en het onderkennen van verschillen helpt jongeren verder om te kunnen dromen”  Ruben van Zwieten

Het Platform is opgedeeld in 3 verschillende werkstromen:

 1. Denken
 2. Doen
 3. Onderzoeken

Denken

Om het complexe probleem dat jeugdwerkloosheid is zo goed mogelijk in kaart te brengen, hebben wij een vijftal ‘Diners Pensants’ georganiseerd. Op deze ‘denk-diners’ spraken professionals uit het veld met elkaar om vanuit verschillende invalshoeken te bepalen welke actie gewenst is en voor welke hypotheses er door middel van wetenschappelijk onderzoek eerst meer helderheid moet komen.

Aan tafel zat bijvoorbeeld oud-minister van Sociale Zaken Ad Melkert, maar ook mensen die voor de klas staan, jonge ambtenaren, filosofen, hoogleraren, onderzoeksjournalisten en directeuren van de meest vooraanstaande initiatieven en stichtingen in dit veld van jongeren. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is er een vijftal thema’s geformuleerd, die vervolgens in vijf allianties vorm hebben gekregen.

denken

Doen

Uiteenlopende stichtingen, die allemaal expert zijn in hun vakgebied, werken samen binnen het platform Jongeren, Werk en Hoop. Door van alle stichtingen de sterke punten te combineren kunnen nog meer jongeren bereikt en geactiveerd worden. De stichtingen zijn ondergebracht in vijf verschillende allianties die zich allemaal richten op een ander aspect binnen jeugdwerkloosheid.

 1. Aandacht
 2. Kansen
 3. Verbinding
 4. Vaardigheden
 5. Dromen

alles over de allianties

 1. Aandacht houdt zich bezig met het versterken van ouderbetrokkenheid
 2. Kansen houdt zich bezig met het creëren van meer werkkansen
 3. Verbinding houdt zich bezig met het activeren van mentoren en rolmodellen
 4. Vaardigheden houdt zich bezig met het vergroten van 21st century skills
 5. Dromen houdt zich bezig met het stimuleren van jong ondernemerschap

Onderzoeken

Naast de allianties is andere belangrijke pijler binnen het platform onderzoeker Fabian Dekker. Hij is als arbeidssocioloog bezig om wetenschappelijk in kaart te brengen welke aanpakken werken in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Want in de praktijk is gebleken dat in veel gevallen dit niet of nauwelijks wordt geëvalueerd. Wat is het succes van een project? Welke initiatieven werken? Welke niet?

Door nauw samen te werken met de verschillende allianties werkt Dekker aan het ontwikkelen van een evaluatiemodel waarmee in beeld gebracht kan worden hoe doeltreffend projecten zijn geweest. Dit is een belangrijk handvat voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid in de toekomst.

onderzoeken

Agenda

Op 4 oktober 2017 vond het eerste symposium van het Platform plaats. Dit was tevens het startschot van de allianties. Bekijk hier hoe deze dag eruit zag.

Op 11 oktober 2017 werd er vanuit de alliantie Verbinden een wervingsbijeenkomst georganiseerd. In samenwerking met Yacht konden young professionals zich opgeven als buddy voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Maandag 16 april 2018 vond de meet-up van het Platform in Rotterdam plaats. Bekijk hier hoe deze dag eruit zag.

Woensdag 30 januari 2019 vond de afsluitende bijeenkomst van het Platform in Rotterdam plaats. Klik hier voor deEindevaluatie pilotjaar Jongeren, Werk en Hoop’ en hier lees hier het Inhoudelijk kader Jongeren, Werk en Hoop”. 

bekijk hier de foto’s

 

Blogs

In een reeks prikkelende blogs onderzoeken we samen met wetenschappers, opiniemakers én jongeren zelf de problemen, oorzaken en kansen rondom jeugdwerkloosheid.

Zo vroegen wij oud-minister van Sociale Zaken Ad Melkert: Hoe brengen we echt verandering teweeg?.
Ook Fabian Dekker houdt je graag op de hoogte van zijn onderzoek.

In de In gesprek met–reeks bevragen we elke editie een expert op het gebied van jeugdwerkloosheid. Waar liggen de problemen, waar de kansen?

 

Alles blogs op een rijtje? Klik hier.