Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

Aandacht

Niet voor alle ouders is het mogelijk om hun kind te kunnen ondersteunen bij hun (school)loopbaan, bijvoorbeeld door een lage taalvaardigheid.

In de alliantie Aandacht bundelen JINC en Stichting Lezen en Schrijven de krachten om de taalkracht van ouders te versterken. Zo kunnen zij hun kinderen ondersteunen en krijgen jongeren meer kansen in hun (school)loopbaan.

Kansen

De alliantie Kansen zet zich in om jongeren onderdeel te laten zijn van de werkende maatschappij. Dat doen zij door hen concreet aan een baan te helpen door middel van Participatie Certificaten. Hiermee kunnen jongeren bij Betaalde Voetbal Organisaties (BVO’s) aan de slag.

De alliantie bestaat uit de initiatieven Everyday Heroes, Leids Inzet Collectief en Connecting2U.

 

Verbinding

Vaardigheden

21st century skills: steeds meer leerlingen krijgen ze onderwezen. Maar juist scholen met kinderen met een leerachterstand komen hier vaak niet aan toe.

In de alliantie Vaardigheden richten de organisaties De Katrol, Bomberbot, Creathlon en Krachtbronnen zich op deze groep. Ze leren kinderen basisconcepten als programmeren en coderen én tonen hen het belang ervan voor hun toekomst. Ook trainen zij hen op sociale vaardigheden, zoals het creatief oplossen van problemen en het bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s. 

Dromen

Dromen van een succesvolle toekomst, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hiervoor zijn rolmodellen nodig, geloof in jezelf en vertrouwen in de toekomst.

De stichtingen Jong Ondernemen en JINC willen jongeren hun talenten laten ontdekken en hiermee het geloof in hun eigen kunnen aanwakkeren. Dit doen zij door een gezamenlijk programma rondom ondernemerschap te ontwikkelen voor het tweede en derde jaar van het vmbo.