Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

Fabian Dekker is arbeidssocioloog. Hij studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij promoveerde op de gevolgen van de flexibilisering van werk voor sociale zekerheid (2011). Als onderzoeker was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht, het Verwey-Jonker Instituut, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ook is hij vijf jaar redactielid geweest van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken en publiceerde hij onder andere de boeken ‘En toen waren er zzp’ers’ en ‘Bankzitten. Jeugdwerkloosheid in Nederland’ (2013). In 2017 verscheen zijn nieuwste boek ‘Het Midden Weg?’ over ongelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Artikelen en blogs