Onze merken

Leren, Dienen, Vieren

Waar is het ons als mens nou om te doen in het leven? Wat maakt mij en de mensen om mij heen nu tot mens? Dat zijn geen vragen die je dagelijks stelt aan de mensen in je omgeving. Toch is het iets dat ons allemaal wel eens bezighoudt.

 

Dit soort existentiële vragen werden oorspronkelijk besproken binnen het geloof, in de kerk. De kerk bracht mensen samen. Om stil te staan bij deze lastige, maar belangrijke vragen, om momenten van bezinning te creëren, maar ook om voor elkaar te zorgen en van elkaar te leren. Alle functies van de kerk zijn terug te leiden tot drie pijlers: leren, dienen en vieren.

 

Toen de kerk haar maatschappelijke functie grotendeels verloor, besloot De Nieuwe Poort deze drie pijlers nieuw leven in te blazen. Niet vanuit het stichtelijke, maar vanuit een humanistisch-filosofisch gedachtegoed: samen groeien, elkaar helpen en samen de belangrijke momenten in het leven vieren. Elk mens heeft een roepnaam en dus ook een roeping, is onze overtuiging. Om tot die roeping te komen, moet je je hele leven blijven leren, dienen en vieren. Maar wat bedoelen we hier precies mee en hoe maken we dit mogelijk?

De pijler Leren is vertegenwoordigd in The New University: academy for life and work, waar je je via diverse opleidingstrajecten, en het bestuderen van oude bronnen, kunt oefenen in narratief, verbeeldingskracht en empathie.

 

Dienen doen we bij De Nieuwe Poort: huis voor ontmoeting en inspiratie. Het gaat hier om hulp bieden aan een ander, via maatschappelijke initiatieven, maar ook door een restaurant te runnen waar voornamelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.

 

Vieren, tenslotte, gebeurt binnen De Nieuwe Traditie: rituelen voor wording en zijn. Hier staan we stil bij momenten die bezinning en reflectie behoeven. Maar we helpen je ook ontdekken wat jij het vieren waard vindt en hoe je je eigen rituelen rondom dopen, rouwen en trouwen kunt creëren.