Social Kitchen Amsterdam en Rotterdam

Hoe leven we verbonden samen in plaats van gesegregeerd.

We leven in een tijd vol polarisatie. Soms lijkt het alsof vooral extreme
posities worden gehoord. Tegelijkertijd groeit er een beangstigende kloof
tussen oorspronkelijke Nederlanders die twijfelen bij de komst van steeds
meer nieuwkomers en nieuwe Nederlanders die zich amper welkom voelen,
en mede daarom teruggrijpen op hun oude wortels. Kunnen we elkaar
nog verstaan? En, belangrijker, kunnen we nog belang in elkaar stellen?
Naarmate onze samenleving onvermijdelijk diverser wordt, zal de uitdaging
groter worden. Hoe houden we het ideaal van medemenselijkheid hoog?
Waaruit blijkt onze broederschap? Wat hebben we daarvoor nodig? De
zachte krachten kunnen zomaar bedolven raken onder een gemakkelijk
vijanddenken. Maar welke prijs betalen we, als we hier geen halt tegen
roepen?

Artikelen binnen dit thema

15 jun
Rotterdam
19:30 - 21:30

De WIJ-samenleving: Johnny de Mol en Michiel Muller

Schrijf je nu in