Horeca & zaalverhuur

Amsterdam & Rotterdam

In het Platform ‘Jongeren, Werk en Hoop’ wordt onderzocht of en hoe het mogelijk is meer laagopgeleide jongeren aan het werk te helpen. Jeugdwerkloosheid is een probleem dat geen eenduidige oorzaak kent en waar dus ook geen eenduidige oplossing voor bestaat.

De Nieuwe Poort duikt met onderstaande blogs in de wereld van jeugdwerkloosheid. Samen met wetenschappers, opiniemakers en jongeren zelf, onderzoeken we de problemen, de oorzaken en de kansen.

Voor een reeks prikkelende blogs vroegen we oud-minister van Sociale Zaken Ad Melkert: ‘Hoe brengen we echt verandering teweeg?’

In de In gesprek met –reeks bevragen we elke editie een expert op het gebied van jeugdwerkloosheid. Waar liggen de problemen, waar de kansen? Wat moet er echt anders?

Video's

Artikelen binnen dit thema